การตั้งค่า THAI สำหรับ PDF WHMCS เวอร์ชั่น 7

  • Home
  • WHMCS
  • การตั้งค่า THAI สำหรับ PDF WHMCS เวอร์ชั่น 7

การตั้งค่าภาษาไทยสำหรับ PDF WHMCS เวอร์ชั่น 7 (WHMCS Version 7 PDF THAI FONT)

ดาวน์โหลดไฟล์ Font PDF ภาษาไทยได้ที่ http://www.colo.in.th/files/tcpdf_thai_fonts.tar.gz

tcpdf_thai_fonts.tar

1. ทำการแตกไฟล์ไว้ที่ Directory /domains/<DOMAINNAME>/public_html/vendor/tecnick.com/tcpdf/fonts/

สำหรับ 6.2.2 ขึ้นไป แตกไฟล์ไว้ที่ Directory /domains/<DOMAINNAME>/public_html/vendor/tecnickcom/tcpdf/fonts/

2. ดำเนินการตั้งค่าที่ admin โดยไปที่ Setup > General Settings > Invoices ตรง PDF Font Family เลือก Custom ใส่ tahoma และ Save Change

สามารถเลือก Font อื่นๆได้ เช่น angsanaupc, cordiaupc, tahoma, thsarabun


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.