การ Backup ค่า Config อุปกรณ์ Mikrotik Routerboard

  • Home
  • NetworkMikrotik
  • การ Backup ค่า Config อุปกรณ์ Mikrotik Routerboard

การ Backup ค่า Config อุปกรณ์ Mikrotik Routerboard

การ Backup ค่า Config จะมีอยู่ 2 วิธีนะครับ แบบ Click BackUp เลย กับ Export เป็น File Script

การสร้าง File Backup

เข้า Menu File ให้ Click ที่ Backup ได้เลยครับ จะมี File ที่ Backup เป็น นามสกุล .backup ไว้โผล่ขึ้นมา สามารถลากไฟล์มาเก็บไว้ที่ Computer ได้ แต่ไฟล์ Backup นี้จะใช้ข้ามเครื่อง Mikrotik ไม่ได้ครับ เวลาจะคืนค่าก็แค่ Click Restore อุปกรณ์ Mikrotik จะทำการ Reboot

การ Export เป็นไฟล์ Script

เข้า Menu New Terminal พิมพ์ export file=<ชื่อไฟล์> เคาะ Enter

จะมีไฟล์ขึ้นมาใน Menu File เป็นนามสกุล .rsc ขึ้นมา ให้ลากไฟล์มาเก็บไว้ที่ Computer จะสามารถแก้ไขไฟล์ได้ เพื่อนำไป Run Script ที่เครื่อง Mikrotik เครื่องอื่นๆ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.