การ Config Mikrotik ตั้ง NTP Client เพื่ออ้างอิงเวลาสากล

  • Home
  • NetworkMikrotik
  • การ Config Mikrotik ตั้ง NTP Client เพื่ออ้างอิงเวลาสากล

การ Config Mikrotik ตั้ง NTP Client เพื่ออ้างอิงเวลาสากล

1. Login เข้า Winbox

2. เข้า Menu System –> NTP Client

3. ที่หน้าจอ NTP Client
Click เลือก Enable
Mode: unicast
Primary NTP Server: time.navy.mi.th
Secondary NTP Server: time.navy.mi.th

หรือจะเป็น NTP Server ของ NecTec ก็ได้นะครับ
clock.nectec.or.th
clock2.nectec.or.th
จากนั้น Click [OK]

4. จากนั้นเข้าที่ Menu System –> Clock
เลือก Time Zone Name: Asia/Bangkok
Click [OK]


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.