คู่มือการใช้งาน DirectAdmin : DNS Management

  • Home
  • Directadmin
  • คู่มือการใช้งาน DirectAdmin : DNS Management

ลูกค้าสามารถแก้ไข DNS ได้เอง และการแก้ไข DNS ลูกค้า ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ DNS เป็นอย่างดี เพราะถ้าหากเกิข้อผิดพลาดขึ้น อาจจะทำให้ web site ของลูกค้าใช้งานไม่ได้
รายละเอียดของ DNS record มีดังนี้

  • A RECORDS เป็น record ที่จะชี้ hostname ไปที่ IP address ที่เราต้องการ เช่น yourdomain.com. A 192.168.0.1
  • CNAME RECORDS เป็นการตั้งชื่อ host ได้หลายๆ host ให้ชี้มาที่ host เดียว เช่น ftp.yourdoman.com. CNAME yourdomain.com.
  • NAMESERVER (NS) RECORDS เป็น record สำหรับกำหนด nameserver ให้กับ hostname เช่น avrportal.com. NS ns1.picohosting.com
  • MX RECORDS เป็น record สำหรับกำหนด mailserver ให้กับ hostname เช่น ASPMX.L.GOOGLE.COM. MX 10 ตัวอย่างนี้เป็นการกำหนดให้ใช้ mailserver ของ google เป็นตัวจัดการกับ email ของ avrportal.com

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DNS management ดูได้ที่ http://www.site-helper.com/dns.html


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.