หัก ณ ที่จ่าย ที่พบบ่อย

 
สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึง หัก ณ ที่จ่าย ที่หลายคนคงสงสัยว่ามันคืออะไร ทำไมเราจะต้องถูกหัก และทำไมในแต่ละครั้งถึงถูกหักไม่เท่ากัน โดยจะขอเล่าคร่าวๆ ว่า

 

หัก ณ ที่จ่าย

หรือ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ เงินที่คน “จ่าย” ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลต้อง “หัก” ไว้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับคนรับที่เป็นนิติบุคคล หรือคนธรรมดาก็ได้ แล้วนำส่งเป็นภาษีให้สรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 
ในการหัก ณ ที่จ่ายจะต้องรู้สองเรื่องคือ

  1. คนรับเงินคือใคร (กระทบต่อแบบที่ยื่น)
  2. จ่ายค่าอะไร (กระทบอัตราภาษีที่หัก)

โดยในทุกครั้งที่ทำการหักไว้ คนที่หักต้องออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่ จ่าย ให้กับคนที่เราหักไว้ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้เขานำไปเป็นหลักฐานกับกรมสรรพากรว่าได้ถูกหักภาษีไว้จำนวนหนึ่งแล้ว เพื่อให้การเสียภาษีสิ้นปีมีจำนวนน้อยลงหรือไม่ต้องเสียเลย ซึ่งแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายนั้นจะถูกหัก ณ ที่จ่ายในเปอร์เซ็นที่แตกต่างกัน ดังนี้

 
 
หัก ณ ที่จ่าย 1%

 

หัก 1 % สำหรับค่าขนส่ง

โดยบริษัทหรือนิติบุคคลที่ให้บริการจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขนส่ง เช่น บริการขนส่งสินค้าจากบริษัท โลจิสติกส์ เป็นต้น

 

แต่! ถ้าเป็นไปรษณีย์ไม่ต้องหัก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้น

 
 
หัก ณ ที่จ่าย 2%

 

หัก 2% สำหรับค่าโฆษณา

เช่น โฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ หรือโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น  

 

แต่ถ้าเป็นการจ้าง blogger รีวิวโฆษณาสินค้า จะหัก 3%

 
 
หัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หัก 3% สำหรับจ้างรับเหมา หรือบริการต่างๆ

เช่น การจ้างช่างภาพมาถ่ายรูป การบริการซอฟแวร์ การจ้าง blogger รีวิวสินค้า ก็เข้าข่ายนี้ เพราะถือเป็นการให้บริการ

 
 
หัก ณ ที่จ่าย 5%

 

หัก 5% สำหรับค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

เช่ารถยนต์ รวมถึงค่าจ้างนักแสดง และเงินรางวัลจากการแข่งขันหรือการชิงโชคต่างๆ ด้วย

 
 
หัก ณ ที่จ่าย เช่ารถพร้อมคนขับ

 

แต่!

ถ้าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับจะเสีย 3% เพราะถือว่าเป็นบริการขับรถ

 
 
หัก ณ ที่จ่าย ไม่เกิน 1000

 

แต่สำหรับยอดที่ไม่เกิน 1000 บาท

ทางสรรพากรมีข้อกำหนดว่าไม่ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ นอกจากจะเป็นยอดที่มีมูลค่าไม่ถึง 1,000 บาท แต่มีสัญญาต่อเนื่อง เช่น ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้

 
 
หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน

 

สุดท้ายนี้

ในส่วนของส่วนเงินเดือน ค่าจ้าง หรือการจ้างทำงานให้จะหักตาม “อัตราก้าวหน้า” เหมือนกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรดติดตามต่อในครั้งต่อไป…

 

ที่มา https://flowaccount.com/blog/?p=1335


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.