สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express , เริ่มต้นใช้งาน โปรแกรม – ลำดับการการสอน

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

การกำหนดฐาน ข้อมูล

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

การบันทึกรายการประจำวัน

ระบบซื้อ

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

ระบบขาย

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

ระบบเช็ค และ ธนาคาร

5.1 

5.2 

5.3 

ระบบบัญชี

6.1 

6.2 

สินค้า

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

รายการทรัพย์สิน

8.1 

8.2 

อื่นๆ

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

สามารถติดตามข้อมูลใหม่ๆ ของเราได้ใน  

LINE ID : a.andaman