ตารางราคา

Permanent License per Server (THB ex VAT)
Number of users System Edition Printer Edition Mobile Web Edition Enterprise Edition
TSplus License – Up to 3 users 3,630 4,830 8,050 8,860
TSplus License – Up to 5 users 6,040 8,050 12,080 14,090
TSplus License – Up to 10 users 10,070 14,090 22,140 26,170
TSplus License – Up to 25 users 24,150 28,980 40,250 42,270
TSplus License – Unlimited number of users 38,240 44,280 52,330 56,350
Support & Updates Services (ต้องซื้อขั้นต่ำ 1 ปี)
Support & Updates Services – 1 year 21% of TSplus license price per year
Support & Updates Services – 2 years 18% of TSplus license price per year
Support & Updates Services – 3 years 15% of TSplus license price per year
Two Factor Authentication Price (ex VAT)
TSplus 2FA 8,750
Advance Security Price (ex VAT)
TSplus Security Essential 1,750
TSplus Ultimate Protection 8,750
Monitor your servers and websites
Permanent license per server Servers Websites Price (ex VAT)
ServerGenius License – Essentials edition 1 1 3,150
ServerGenius License – Startup edition 5 5 12,250
ServerGenius License – Business edition 10 10 22,750

หมายเหตุ

  1. ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. ต้องซื้อ Support & Updates Services ขั้นต่ำ 1 ปี
  3. ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าติดตั้งและ configuration เริ่มต้น 5,000 บาท ต่อ license
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  5. ชำระค่าซอฟท์แวร์ 100% เมื่อสั่งซื้อสินค้า
  6. อัพเดท 1 มี.ค. 63
ขอใบเสนอราคา